Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB 271.10.2019 pn. Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na zadanie pn. „ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PARKU  W BOJANOWIE”    odbyło się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 410.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres gwarancji

1.       

Firma „STAR” ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

 

578.192,87 zł

60 miesięcy

2.       

Zakład Remonotowo-Budowlany

Józef Bajek

Nowosielec 288

37-400 Nisko

419.368,27

60 miesięcy

3.       

 

F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos
36-105 Cmolas 386

 

 

413.280,00 

 

60 miesięcy

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-09
Liczba odwiedzin: 466
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym zna... Agnieszka Kobylarz 2019-09-09 10:27:41
1 Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym zna... Agnieszka Kobylarz 2019-09-09 10:27:20