Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2019 pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów” odbyło się w dniu 02.09.2019 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 210.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres gwarancji

1.       

MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40

36-040  Boguchwała

 

303.869,24

60 miesięcy

2.       

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA”
Krzysztof Piela

36-053 Kamień ul. Duble 40  

 

 

252.895,38

 

60 miesięcy

3.       

REMET BUILDING Paweł Piekut

Łowisko 346, 36-053 Kamień

 

224.779,73

60 miesięcy

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-02
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-09-02
Liczba odwiedzin: 450
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:38:55
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:38:42
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-09-02 10:38:22