Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.8.2019 pod nazwą: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

PN. BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY BOJANÓW W MIEJSCOWOŚCIACH
MAZIARNIA, BURDZE I STANY

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 15.10.2019 R.

WADIUM : ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2019 R.

 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UMOWY


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-08-16
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-08-16
Liczba odwiedzin: 0

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz 2019-08-16 09:18:53
4 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz 2019-08-16 09:18:38
3 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz 2019-08-16 09:18:15
2 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz 2019-08-16 09:17:46
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz 2019-08-16 09:16:37