Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓWodbyło się w dniu 28.03.2019 r. o godz. 14.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  w wysokości:

Część I (Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): 123.000,00

Część II (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC komunikacyjne),

Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR,Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW),Ubezpieczenie assistance.): 60.000,00

Część III (Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - forma bezimienna): 2.400,00

Oferty złożyli:

Część I

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Kryterium klauzul dodatkowych

Numery  zaakceptowanych klauzul

1.       

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szkolna 60,
28-600 Radom

 

72.628,00

30,33-36, 38-44, 46-49,

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group  Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

105.504,00

30, 34, 35, 39, 41-43,

45-46, 49

       4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Rzeszowie ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów

109.218,00

30,33-36, 41-43, 45-49,

Część II

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Kryterium klauzul dodatkowych

Numery  zaakceptowanych klauzul

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group  Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

78.081,00

36-39, 46-48

3

Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

83.046,00

36-46,

       4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Rzeszowie ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów

72.792,00

36-39, 46-48

5.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10,

67.105,00

36, 41-48

Cześć III:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Kryterium klauzul dodatkowych

Numery  zaakceptowanych klauzul

1.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, Łódź, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szkolna 60,

28-600 Radom

4.680,00

-

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group  Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

2.400,00

-

5.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10,

2.160,00

-

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-29
Liczba odwiedzin: 569
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ... Agnieszka Kobylarz 2019-03-29 10:32:52
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ... Agnieszka Kobylarz 2019-03-29 10:32:27