Modyfikacja terści SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW

ZPB.271.4.2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  modyfikacji ulega specyfikacja istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie:

1.         Wykreślone zostają zapisy dotyczące Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków OSP w formie imiennej ze stron 1,3,4,17.

2.         Wykreślone zostają klauzule nr 50 i 51 odnoszące się do Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków OSP w formie imiennej.

3.         Zmianie ulega punktacja klauzul fakultatywnych do III części zamówienia w pkt 13  Część III Zamówienia 2).

- klauzula nr 31 zmiana punktacji na 25 pkt

- klauzula nr 32 zmiana punktacji na 25 pkt

- klauzula nr 52 zmiana punktacji na 50 pkt

4. Przesunięciu ulega termin składania ofert na 28.04.2019 na godzinę 14:00

    Termin otwarcia zostaje przesunięty na 28.04.2019 na godzinę 14:15

 

ZMODYFIKOWANA TREŚĆ SIWZ

 

Załączona zostaje ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-22
Liczba odwiedzin: 598
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Modyfikacja terści SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. UB... Agnieszka Kobylarz 2019-03-22 12:28:08
1 Modyfikacja terści SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. UB... Agnieszka Kobylarz 2019-03-22 12:27:53