Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.3.2019 pn. „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów odbyło się w dniu 19.03.2019  r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 8.000.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko
adres wykonawcy

Cena Brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

BCJ Firma Instalacyjno – Budowlana Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

10 995 966,68 zł

60 miesięcy

Przelew

 

2

SOLKAN Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 72
36-020 Tyczyn

8 398 689,91 zł

60 miesięcy

Przelew

 

3

Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek

Nowosielec 288
37-400 Nisko

8 073 595,65 zł

60 miesięcy

Przelew

 

4

TEXOM Sp. z o.o.

Al. Pokoju 1
35-548 Kraków

9 256 326,87 zł

60 miesięcy

Przelew

 

5

Firma Budowlana „REMBISZ”

Zielonka 39A
36-130 Raniżów

9 326 600,00 zł

60 miesięcy

Przelew

 

6

 

ZRB „KOREM” Kazimierz Koc sp.j.

Jeżowe 701
37-430 Jeżowe

8 617 683,35 zł

60 miesięcy

Przelew

 

7

Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna

Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola

10 751 446,94 zł

60 miesięcy

Przelew

 

8

Grupa FEWATERM Sp. z o.o. S.K.

Chojnik 88
33-180 Gromnik

9 998 843,21 zł

60 miesięcy

Przelew

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-19
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-19
Liczba odwiedzin: 1246
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-03-19 19:28:01
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-03-19 19:27:14
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-03-19 19:26:37
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2019-03-19 19:26:01