Wyjaśnienia nr 7 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR  7 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 25.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli oferent przedstawi referencje na wykonanie dwóch basenów o powierzchni lustra wody 91m2 i 150 m2 wraz z wykonaniem technologii wody basenowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Liczba odwiedzin: 528
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 7 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:21:16
1 Wyjaśnienia nr 7 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:20:57