Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 3 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 22.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu ważności referencji dot. robót budowlanych zawierających realizację basenu o powierzchni lustra wody powyżej 150 m2 , w tym wykonanie instalacji technologii uzdatniania wody basenowej wraz automatyką z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na 8 lat, ze względu na małą ilość ww. zamówień w ostatnich 5 latach w południowo-wschodnim regionie Polski.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-22
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-22
Liczba odwiedzin: 552
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-22 11:11:45
1 Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-22 11:11:23