Informacja GZUK z otwaracia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojan

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

odbyło się w dniu 24.01.2019 o godz. 10:15.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości: 280.000,00

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

Warunki płatności

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

293.803,20 zł brutto

31.12.2019

Przelew

30 dni

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-24
Liczba odwiedzin: 458
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GZUK z otwaracia ofert w przetargu nieograniczony... Agnieszka Kobylarz 2019-01-24 12:04:31
1 Informacja GZUK z otwaracia ofert w przetargu nieograniczony... Agnieszka Kobylarz 2019-01-24 12:04:03