Zawiadomienie GZUK o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojan

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Bojanowie

Gminny Zakład Usług Komunalnych zwany dalej Zamawiającym informuje o unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z uwagi na fakt, iż  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 290.000,00 zł brutto. Cena  jedynej ofert złożonej w postępowaniu przewyższa znacznie powyższą kwotę tj. 344.784,88 . Z uwagi na fakt, iż  Zamawiający nie ma możliwości  zwiększenia kwoty, którą planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanawia jak wyżej.

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-28
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-28
Liczba odwiedzin: 441
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zawiadomienie GZUK o unieważnieniu przetargu nieograniczone... Agnieszka Kobylarz 2018-12-28 13:59:24
1 Zawiadomienie GZUK o unieważnieniu przetargu nieograniczone... Agnieszka Kobylarz 2018-12-28 13:58:59