Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole” odbyło się w dniu 16.08.2018 r. o godz. 10.15.

 Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 6.000.000,00 zł brutto.

 Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Parametry techniczne

Okres gwarancji

1.

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza

36-100 Kolbuszowa

Bukowiec 100A

8.421.665,35

Rury SN 12kN/m2

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp. z o.o

ul. Przy Torze 1

35-2015 Rzeszów

11.799.390,00

Rury SN 12kN/m2

60 miesięcy

3.

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR Sp.J.

36-100 Kolbuszowa

Ul. Zbożowa 8

9.957.168,45

Rury SN 12kN/m2

60 miesięcy

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-08-16
Udostępniający: Administrator 2018-08-16
Liczba odwiedzin: 1073
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018... Administrator 2018-08-16 12:04:02
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018... Administrator 2018-08-16 12:03:26
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018... Administrator 2018-08-16 12:02:08