Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów” 10 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.ompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 07 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 30 listopad 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.19.2018 na usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 22 listopad 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina 18 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o oczywistej omyłce w treści informacji z otwarcia ofert na zadanie pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ” 17 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.18.2018 pn. Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ 16 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.18.2018 pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ” 11 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ” 08 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina Budowa 03 październik 2018 Agnieszka Kobylarz