Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku 27 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów" 21 grudzień 2018 Administrator
Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów” 18 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja Zamawiającego GZUK z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komun 18 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak ZPB.271.19.2018 na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 18 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak: ZPB.271.20.2018 na zadnie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 17 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na zadanie pn.Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku 12 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminne 11 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnenia Zamawiającego - GZUK w Bojanowie dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Z 11 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów” 10 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz