Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.9.2019 pod nazwą: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów 16 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.8.2019 pod nazwą: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 16 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.7.2019 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 01 sierpień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłosznie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 24 lipiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2019 na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 01 lipiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 26 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 24 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów 24 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 14 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 13 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz