Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 24 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postepowniu o w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów 24 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany 14 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 13 czerwiec 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW” 29 marzec 2019 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów 26 marzec 2019 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów 25 marzec 2019 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojanów 22 marzec 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW 22 marzec 2019 Agnieszka Kobylarz
Modyfikacja terści SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW 22 marzec 2019 Agnieszka Kobylarz