Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III 23 styczeń 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja GZUK w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 11 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego- GZUK w Bojanowie na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Us 09 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK w Bojanowie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 09 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2019 pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów 06 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK w Bojanowie o zamóoweniu publicznym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 03 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2019 na usługi pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów 28 listopad 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie 31 październik 2019 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi znak ZPB.271.12.2010 pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie 23 październik 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja OSP Gwoździec z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski 17 październik 2019 Agnieszka Kobylarz