Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach 20 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Bojanów w Stanach 15 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr ZPB.271.2.2015 na remont dróg gminnych 09 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym nr ZPB.271.2.2015 na remont dróg gminnych 09 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - remont dróg gminnych 01 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie Gminnej biblioteki Publicznej w Bojanowie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Zagospodarwoanie terenu wokół budynku GBP poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu dla użytkowników obiektu 12 marzec 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Bankową obsługę budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy 19 styczeń 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla budynków stanowiących własność gminy Bojanów 15 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Przedłużenie terminu składania ofert dotyczy Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 10 grudzień 2014 Administrator
Wyjaśnienie dotyczy: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie.” 09 grudzień 2014 Administrator