Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów”

I.             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 3

Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia 8.073.595,65 zł brutto zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

Gwarancja  40 %

Łączna liczba punktów

 

BCJ Firma Instalacyjno – Budowlana
Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

44,05

40,00

84,05

 

SOLKAN Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 72
36-020 Tyczyn

57,68

40,00

97,68

 

Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko

60,00

40,00

100,00

 

TEXOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1
35-548 Kraków

52,33

40,00

92,33

   

Firma Budowlana „REMBISZ” Zielonka 39A
36-130 Raniżów

51,94

40,00

91,94

   

ZRB „KOREM” Kazimierz Koc sp.j. Jeżowe 701, 37-430 Jeżowe

56,28

40,00

96,28

7

Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola

45,06

40,00

85,06

8   

Grupa FEWATERM Sp. z o.o. S.K. Chojnik 88 33-180 Gromnik

48,45

40,00

88,45

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-04-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-04-09
Liczba odwiedzin: 1032
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-04-09 10:09:06
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-04-09 10:08:36
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-04-09 10:07:44
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2019-04-09 10:06:48