Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.4.2018 na roboty budowlane pn. Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie

               
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2
FAMARK Krzysztof Markowicz
37-430 789E Jeżowe

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 103.350,15 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

WOBUD Zakład Remontowo-Budowlany

Jan Wojnarowski , Ul. 11 listopada 13/30,  39-100 Kolbuszowa  

49,59

           40,00

 

 

89,59

2.

FAMARK Krzysztof Markowicz

37-430 789E Jeżowe

60,00

40,00

 

100,00

3.

REM –DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz

Ul. Słoneczna 28

36-122 Dzikowiec

45,17

40,00

 

85,17

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERM Zbigniew Łata

Ul. Sandomierska 64

37-464 Stalowa Wola

46,66

40,00

 

86,66

5.

Usługi Remontowo-Budowlane

Jerzy Nalepa ul. Górka 10

37-450 Stalowa Wola

48,36

40,00

 

88,36

6.

PBMH Firma Budowlana Alfred Kłosowski

Ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

52,09

40,00

 

92,09

7.

Firma STALBUD Kazimierz Młynarski

37-450 Stalowa Wola

Ul. Przemysłowa 9F

45,79

40,00

 

85,79

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-03
Liczba odwiedzin: 774
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-03 08:17:20
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-03 08:16:42