Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.271.12.2017 pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów odbyło się w dniu 15/12/2017 o godz. 10:15

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli: 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych

1.

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37-400 Nisko

222 004,80

31.12.2018 r.

-

przelew

Tego samego dnia

2.

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.

Ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

 

202 507,13

31.12.2018 r.

-

przelew

Tego samego dnia

3.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

239 520,24

31.12.2018 r.

-

przelew

Tego samego dnia

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ( załącznik nr 2 do siwz.

informacja z otwarcia ofert zpb.271.12.2017.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-12-15
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-22
Liczba odwiedzin: 1105
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.2... Agnieszka Kobylarz 2017-12-22 07:26:37
3 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.2... Agnieszka Kobylarz 2017-12-22 07:24:16
2 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.2... Administrator 2017-12-15 11:27:16
1 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.2... Administrator 2017-12-15 11:25:09