Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja GBP o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę wyposazenia dla GBP w Bojanowie

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W BOJANOWIE

UL. STRAŻACKA 1

37-433 BOJANÓW

 

Nr postępowania: GBP.2.2015                                                                                                                              Bojanów, dnia 21.05.2015

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 
pn.Zakup i dostawa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w ramach projektu Modernizacji i rozbudowy Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej z wydzielonym oddziałem dla dzieci”.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminna Biblioteka Publiczna informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w ramach projektu Modernizacjii rozbudowy Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej z wydzielonym oddziałem dla dzieci” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

v    Część I – Dostawa mebli dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie

 

 

OFERTA Nr 3

Marell Marta Krawczyk – Jasińska

Jurczyce 1

32-052 Radziszów

 

UZASADNIENIE

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości,  oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 131.755,26 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60  miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium

cena – 95 %

Liczba pkt.
w kryterium

gwarancja 5%

Łączna liczba punktów

  1.  

Centrum SEDNO Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

76,57

3,0

79,57

  1.  

F.H.U.ANEX – Wiesław Stanuszek

33-100 Tarnów ul. Braci Żmudów 35B

74,57

2,00

76,57

  1.  

Marell Marta Krawczyk – Jasińska

Jurczyce 1

32-052 Radziszów

95,00

5,00

100,00

 

v  Część II – Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie

OFERTA Nr 4

Aberit Piotr Bereziewicz

Ul. Jana Matejki 15

37-300 Leżajsk

 

UZASADNIENIE

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. parametrów technicznych sprzętu ,  oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 64.285,95 zł brutto oraz spełnienie wszystkich parametrów technicznych  przez oferowany sprzęt przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium

cena – 90%

Liczba pkt.
w kryterium

Gwarancja 10%

Łączna liczba punktów

1.

„COM” Michał Karczewski

Ul. Rembielińska 3/8

03-343 Warszawa

83,88

10,00

93,88

2.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

 

83,07

10,00

93,07

3.

Sklep Komputerowy AMERYKA Mariusz Warzybok, Siedliska 422

36-042 Lubenia

89,82

10,00

99,82

4.     

Aberit Piotr Bereziewicz

ul. Jana Matejki 15

37-300 Leżajsk

90,00

10,00

100,00

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2015-05-21
Udostępniający: 2015-05-21
Liczba odwiedzin: 999