Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja GBP o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GBP poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnetrznej oraz parkingu

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W BOJANOWIE

UL. STRAŻACKA 1

37-433 BOJANÓW

 

 

Nr postępowania: GBP.1.2015                                                                                                                                                                             Bojanów, dnia 17.04.2015

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bojanowie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz parkingu dla użytkowników obiektu”

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gminna Biblioteka Publiczna informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz parkingu dla użytkowników obiektu” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 6

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

36-105 Cmolas 386

UZASADNIENIE

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości,  oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 209.100,00 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 36  miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium

cena – 90 %

Liczba pkt.
w kryterium

gwarancja 10%

Łączna liczba punktów

 1.  

„MAGICZNA TĘCZA”

Kaźmierczak Rafał

Papowo Toruńskie

UL. Warszawska 26/4

87-148 Łysomice

60,98

6,00

66,98

 1.  

F.H. ,,System,,

Krzysztof Milczek, Nawojowa 982

33-335 Nawojowa

61,20

10,00

71,20

 1.  

DRO-MAR Marcin Dróżdż

ul Radomska 138

Makowiec

26-640 Skaryszew

63,90

10,00

73,90

 1.  

PHU ,, GAWLIK”

Paweł Gawlik

Ul. Oświęcimska 27

32-625 Skidziń

81,90

6,00

87,90

 1.  

„COLOR-SPORT”  Bieruń

Adam Wilk

Waldemar Kosiorowski

Ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

65,70

6,00

71,70

 1.  

F.P-H-U ,, FASADA”

Robert Pakłos, 

36-105 Cmolas 386

90,00

6,00

96,00

 1.  

Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk ,

37-430 JEŻOWE 382 A

78,30

10,00

88,30

 1.  

TK Group Sp.z.o.o

20-050 Lublin, Szerokie 99a

77,40

8,00

85,40

 1.  

BRUK-DAR Dariusz Skawiński Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin

76,50

10,00

86,50

 1.  

Firma Budowlana

MAX-BUD

Mariusz Mieszkowicz, 

Ul. Mickiewicza 83

39-400 Tarnobrzeg

71,10

6,00

77,10

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2015-04-17
Udostępniający: 2015-04-17
Liczba odwiedzin: 814