Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz GZUK

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 

 GZUK. 271.1.2014

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania przetargowego – 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwanej dalej Pzp) Zamawiający – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

OFERTA Nr 1

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego wykonawcy to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w postępowaniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę 189757,22 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp.

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

(zł brutto)

Liczba pkt.
w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1.

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

189757,22 brutto

100,00

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-12-23
Udostępniający: 2014-12-23
Liczba odwiedzin: 753