Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany

 

 ZPB. 271. 5 .2014                                                                                                                                                                                                                  Bojanów, dnia 25.08.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stanywybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 4

ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j.

37-430 Jeżowe 701

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę 979.999,94 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

 STALPRZEM Sp. z o.o.

Ul. Spacerowa 1

37-450 Stalowa Wola

 2.071.320,00 zł

47,31

 

47,31

2.

ADMA Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

1.535.163,00 zł

63,84

 

 

63,84

3

Firma Budowlana „LISBUD” S.C.

Lis Damian Lis Łukasz

Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

1.216.617,60

80,55

 

80,55

4

ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j.

37-430 Jeżowe 701

 

979.999,94

100,00

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-08-25
Udostępniający: 2014-08-25
Liczba odwiedzin: 846