Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Bojanów

 

 ZPB. 271. 6 .2014                                                                                            Bojanów, dnia 21.08.2014 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn. Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Bojanów

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Bojanów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego

INŻDRÓG Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 406.430,36 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

449 835,77

90,35

 

 

90,35

2

Przedsiębiorstwo „MOLTER”

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Małopolski

456 538,58

 

89,02

 

 

89,02

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
 i Mostów S.A.

Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia

459 416,77

88,47

 

 

88,47

4

Konsorcjum Firm

Przedsiębiorstwo Drogowe  Sp. z o.o.

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

420 807,41

 

96,58

 

 

96,58

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego INŻDRÓG
Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

406 430,36

 

100,00

 

 

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-08-21
Udostępniający: 2014-08-21
Liczba odwiedzin: 712