Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Bojanów w roku szkolnym 2014-2015

 

 ZPB. 271. 7 .2014                                                                                                                                                                                                                                                                       Bojanów, dnia 20.08.2014 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2014 / 2015”.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających
z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2014-2015”
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

W Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 154.643,20 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Ul. Zwierzyniecka 30

39-400 Tarnobrzeg

168.335,20

91,87

 

91,87

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

W Stalowej Woli S.A.

Ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

 

154.643,20

100,00

 

 

100,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-08-20
Udostępniający: 2014-08-20
Liczba odwiedzin: 684