Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT

 

 ZPB. 271. 4 .2014                                                                                                                                                                                          Bojanów, dnia 09.07.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn.Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT”.

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

B&B Kancelaria Doradcy Podatkowego Bartosz Banach

Ul. 3-go Maja 14/2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza pod względem cenowym oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę 38.600,00 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY
I PORÓWNANIA  OFERT
:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość brutto

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

Ocena [%]

Łączna liczba punktów

1

 Spółka Doradców Podatkowych

PROFIT s.c.

Andrzej Gawor, Marcin Rostkowski

26-600 Radom
ul. Zborowskiego 112 lok.2;

 

 95.000,00 zł

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

2.

 B&B Kancelaria Doradcy Podatkowego Bartosz Banach

Ul. 3-go Maja 14/2

41-300 Dąbrowa Górnicza

38.600,00 zł

100,00

 

 

100,00

3

Joanna Rudzka Doradca Podatkowy ul. Obrońców Tobruku 19, lok.107,01-494 Warszawa

83.640,00 zł

46,15

 

46,15

 

4

Acan – Doradcy podatkowi Paweł Kowalczyk  ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa

39.400,00 zł

97,97

 

97,97

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2014-07-09
Udostępniający: 2014-07-09
Liczba odwiedzin: 802