Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja GBP o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GBP poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnetrznej oraz parkingu 17 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych 27 styczeń 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w msc. Bojanów 16 styczeń 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przebudowa SP ZOZ w Bojanowie 31 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybujcji dla obiektów Gminy Bojanów 23 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz GZUK 23 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 19 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty w przetargu pn. Remont dróg gminnych Przyszów Ruda Osiedle w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 08 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeatrgu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.198.750 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów 08 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim 12 listopad 2014 Agnieszka Kobylarz