Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja OSP Stany o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Stany 08 sierpień 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Remont dróg gminnych : ul. Brzozowa (dz. nr ewid. 370) w m. Stany w km 0+000 - 0+125; ul. Kopanina (dz. nr ewid. 2617) w m. Stany w km 0+002 - 0+152,50; ul. Leśna (dz. nr ewid. 400) w m. Stany w km 0+004 09 maj 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów 11 kwiecień 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa 25 marzec 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 18 grudzień 2015 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 16 grudzień 2015 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście 10 listopad 2015 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont: dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przyszów Ruda (dz. nr ewid. 1239) w km 0+005 - 0+465 i w km 0+465 - 0+545, Przyszów Zapuście (dz. nr ewid. 3605, 3620, 3621) w km 0+000 - 0+325 oraz Stany - Borek ( 16 wrzesień 2015 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015 / 2016” 18 sierpień 2015 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kolbuszowska, Bojanów ul. Szkolna i Polna wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie ul. Polna 29 lipiec 2015 Administrator