Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 19 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane znak ZPB.271.8.2016 29 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak ZPB.271.6.2016 30 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystiejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.5.2016 17 sierpień 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.4.2016 na roboty budowlane pn. Remont dróg gminnych oraz miejsc parkingowych 12 sierpień 2016 Administrator
Informacja OSP Stany o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Stany 08 sierpień 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Remont dróg gminnych : ul. Brzozowa (dz. nr ewid. 370) w m. Stany w km 0+000 - 0+125; ul. Kopanina (dz. nr ewid. 2617) w m. Stany w km 0+002 - 0+152,50; ul. Leśna (dz. nr ewid. 400) w m. Stany w km 0+004 09 maj 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów 11 kwiecień 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa 25 marzec 2016 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 18 grudzień 2015 Administrator