Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2018 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda 18 maj 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.8.2018 na zadanie pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni 17 maj 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja GOPS w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 04 maj 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.4.2018 na roboty budowlane pn. Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie 03 kwiecień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.3.2018 na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów 27 marzec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy 30 styczeń 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 22 grudzień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 21 grudzień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.271.12.2017 pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 15 grudzień 2017 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 24 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz