Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole 10 wrzesień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów 27 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni 24 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 24 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu 16 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów 03 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn.ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU 15 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów 11 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu 18 maj 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2018 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda 18 maj 2018 Agnieszka Kobylarz