Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz GZUK 23 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 19 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty w przetargu pn. Remont dróg gminnych Przyszów Ruda Osiedle w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 08 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeatrgu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.198.750 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów 08 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim 12 listopad 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa 04 listopad 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany 25 sierpień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Bojanów 21 sierpień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Bojanów w roku szkolnym 2014-2015 20 sierpień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT 09 lipiec 2014 Agnieszka Kobylarz