Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Dostawa ciągnika wraz z przyczepą do obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany" 28 maj 2015 Administrator
Informacja GBP o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę wyposazenia dla GBP w Bojanowie 21 maj 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy i wyborze oferty kolejnego wykonawcy 12 maj 2015 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostwę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 27 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU ZNAK ZPB.271.2.2015 20 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja GBP o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GBP poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnetrznej oraz parkingu 17 kwiecień 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych 27 styczeń 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w msc. Bojanów 16 styczeń 2015 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przebudowa SP ZOZ w Bojanowie 31 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybujcji dla obiektów Gminy Bojanów 23 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz