Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów” 09 kwiecień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym znak: ZPB.271.4.2019 pn. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BOJANÓW” 04 kwiecień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 29 styczeń 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina” 22 listopad 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.18.2018 na zadanie pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+" 30 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja GOPS o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak GOPS.262.4.2018 pn. Przygotowanie i odstarczanie posiłków do Domu Opieki Dziennej w Maziarni 05 październik 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole 10 wrzesień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów 27 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni 24 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 24 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz