Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 21 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole” 16 sierpień 2018 Administrator
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów 08 sierpień 2018 Administrator
Informacja GOPS o unieważnieniu postępowania przetargowego znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni w zakresie części V zamówienia pn. Zakup, dostawa i montaż mebli 02 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 02 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.16.2018 na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole 01 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPZ.271.13.2018 pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019” 01 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.15.2018 pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 01 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 30 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogranizczonym na zadanie pn.Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni 26 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz