Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 01 grudzień 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów 26 listopad 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Remont dróg gminnych w msc. Przyszów Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 20 listopad 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Bojanów gmina Bojanów 20 listopad 2014 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu pn. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim 22 październik 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodu osobowego mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim 17 październik 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa 17 październik 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie SP ZOZ w Bojanowie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie 15 październik 2014 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżającyh z terenu gminy Bojanów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 05 sierpień 2014 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa Gminnego PSZOK na terenie Gminy Bojanów w msc. Stany 02 sierpień 2014 Agnieszka Kobylarz