Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Wyjaśnienia nr 4 dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016 14 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia nr 3 dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016 14 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.7.2016 12 wrzesień 2016 Administrator
Wyjaśnienia nr 2 dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016 09 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016 08 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.8.2016 na roboty budowlane pn. Budowa placów zabaw na terenie gminy Bojanów w miejscowościach: Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Stany, Stany ul. Załęże i Przyszów oraz siłowni zewnętrznej w msc. Pietropole 02 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.7.2016 31 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.6.2016 29 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.7.2016 na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 101151R Przyszów – Kołodzieje – Barce w km 0+820 – 1+360 w m. Przyszów Kołodzieje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 26 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2016 na usługę pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 19 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz