Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu znak ZPB.271.10.2016 16 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.10.2016 16 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK o postępowaniu o udzielenie zamówienia na .Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 15 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 09 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Odbiór odpadów komunalnych na ternie gminy Bojanów 08 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK o przetargu na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie GZUK 07 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 30 listopad 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak ZPB.271.8.2016 19 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystiejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.7.2016 14 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia nr 5 dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016 14 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz