Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Wyjaśnienia Nr 3 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2017 07 marzec 2017 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Nr 2 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2017 06 marzec 2017 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2017 06 marzec 2017 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pod nazwą "Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów" 03 marzec 2017 Agnieszka Kobylarz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE PN. Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 22 luty 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja GZUK z otwarcia ofert w przetargu znak GZUK.271.3.2016 23 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2016 21 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym znak:GZUK.271.3.2016 20 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego GZUK w Bojanowie dot. treści SIWZ w przetargu nieograniczonym znak GZUK.271.3.2016 20 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.10.2016 16 grudzień 2016 Agnieszka Kobylarz