Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).Nazwa zadania: Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

    FORMULARZ OFERTOWY

    PROJEKT UMOWY

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-27
Liczba odwiedzin: 1081
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 12:02:18
2 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 12:01:30
1 Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn.... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 12:00:43