Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”

14.00

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.02.00-18-0061/16 -00

Nazwa zadania:

Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch dla uczniów I, II i III etapu edukacyjnego obejmujących łącznie 9 kolejnych klas poczynając od 1 klasy szkoły podstawowej w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.02.00-18-0061/16 -00

Przez programowaniu w języku Scratch należy rozumieć programowanie komputerów z wykorzystaniem systemów:

1.      ScratchJr – źródło: https://www.scratchjr.org

2.      Scratch – źródło: https://scratch.mit.edu

Scenariusz powinien mieć zwięzłą formę opisową i koncentrować się na szczegółowym opisie:

1.      treści zaplanowanych do wykonania na lekcji zadań,

2.      poleceń nauczyciela ukierunkowanych na rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów,

3.      ogniw sprawdzających nabytą przez uczniów wiedzę i umiejętności,

4.      wykorzystywaniem przez uczniów pomocy dydaktycznych i materiałów.

Lekcje z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy powinny służyć następującym efektom nauczania programowania w Scratch: uczeń umie tworzyć w języku Scratch proste interakcyjne historyjki, animacje, zna interfejs edytora systemu Scratch, instrukcje (klocki) grup: Ruch, Wygląd, Dźwięk, programowanie grafiki: instrukcje grupy Pisak, użytkowanie zmiennych: instrukcje grupy Dane, obsługa zdarzeń: instrukcje grupy Zdarzenia

Liczby koniecznych do wykonania scenariuszy dla poszczególnych etapów i klas szkolnych są następujące:

 

Lp.

Etap edukacyjny

Nr kolejnej klasy

Liczba scenariuszy

System programowania

1.

I etap

1 (1-sza klasa SP)

8

ScratchJr

2.

2

11

ScratchJr

3.

3

13

Scratch

4.

II etap

4

10

Scratch

5.

5

11

Scratch

6.

6

11

Scratch

7.

III etap

7

10

Scratch

8.

8

11

Scratch

9.

9 (3 klasa gimnazjum albo 1 klasa szkoły średniej)

11

Scratch

Tematyka scenariuszy lekcji powinna być skorelowana z podstawą programową nauczania w poszczególnych klasach, w szczególności powinna być dostosowana do wymagań dotyczących nauczania programowania w szkołach po 31 sierpnia 2017 roku.

W przypadku braku ogłoszonych przez MEN wymagań dotyczących nauki programowania w poszczególnych klasach należy za podstawę przyjąć wytyczne (rekomendacje) MEN w szczególności opublikowany projekt podstawy programowej kształcenia informatycznego opracowany przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji (https://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/edukacja-informatyczna/rada-do-spraw-informatyzacji-edukacji).

Treść jednego scenariusza w odniesieniu do etapów lekcji 

Jeden scenariusz powinien dotyczyć jednej lekcji 45 minutowej. Każdy scenariusz lekcji powinien stanowić opis do etapów lekcji wymienionych w pkt. 3 -6 następującej tabeli:

 

Lp.

Czynność na lekcji

Czas trwania [min.]

Czas łączny [min.]

Czy scenariusz opisuje czynności ? [tak/nie]

1.

Czynności organizacyjne

2 - 5

10

nie

2.

Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji

5 - 8

3.

Sformułowanie tematu i wprowadzenie do tematu

4 - 8

25

tak

4.

Tok lekcji

17-21

5.

Podsumowanie lekcji i ewaluacja zajęć

5 - 7

10

tak

6.

Zadanie pracy domowej i jej omówienie

3 - 5

 

Wymagana struktura i zawartość scenariusza lekcji

 

1.      Nagłówek scenariusza – tytuł scenariusza, etap edukacyjny (od I do III), nr kolejny klasy (od 1 do 9), nr kolejny scenariusza dla danej klasy (od 1). Kolejność nr-ów scenariuszy dla danej klasy powinna odpowiadać proponowanej przez autora kolejności zastosowania ich do nauczania w klasie.

2.      Temat lekcji – opis zakresu treściowego zajęć.

3.      Opis ogólnego celu edukacyjnego – opis celów kształcenia i wychowania (co jest zamierzeniem nauczyciela).

4.      Opis szczegółowego celu edukacyjnego  - precyzyjny opis osiągnięć uczniów uzyskanych w wyniku zajęć; ujęcie kierunkowe: kształtowanie, pogłębianie konkretnych wartości i postaw; ujęcie operacyjne: co uczeń w wyniku zajęć będzie mógł wykonać, czym się wykazać.

5.      Charakterystyka materiału nauczania – wykaz podstawowych pojęć, terminów, faktów, zasad postępowania itp., ściśle związanych z celem operacyjnym, bez których uświadomienia/wyuczenia/zilustrowania/zrozumienia przez uczniów osiągnięcie celu edukacyjnego nie jest możliwe.

6.      Szczegółowy opis organizacji i przebiegu zajęć – opis kolejno podejmowanych aktywności nauczyciela i uczniów (procedury poznawcze, metody nauczania, organizacja uczniów w czasie zajęć…).Wyznaczenie czasu realizacji poszczególnych czynności/zadań.

7.      Wskazanie warunków dalszego utrwalania i doskonalenia rezultatów osiągniętych przez uczniów – m. in. przedstawienie treści zadań do wykonania przez uczniów w domu (praca domowa).

Wymagane załączniki do scenariusza:

1.      Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych, materiałów i źródeł informacji.

2.      Zestaw zadań dla uczniów wraz z opisem sposobu pomiaru i oceny osiągniętych przez uczniów wyników/rozwiązań zadań – treści zadań do wykonania na lekcji oraz do wykonania w domu (praca domowa).

3.      Arkusz ewaluacyjny lekcji do wypełnienia przez nauczyciela - ewaluacja zajęć powinna obejmować: ocenę skuteczności nauczania, określenie atmosfery na zajęciach, określenie stopnia zrealizowania celów, ocenę nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności przez uczniów, ocenę skuteczności zastosowanych na lekcji  metod nauczania.

4.      Zestawienie plików opracowanych do scenariusza treści (postać cyfrowa)

a.       Stanowiących scenariusz zajęć (odrębny folder)

b.      Do wykorzystania na lekcji (odrębny folder).

Wymagania edytorskie i treściowe dotyczące każdego scenariusza i jego załączników

Scenariusze powinny być napisane w Microsoft Word zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania „Szablonem scenariusza lekcji dodatkowej nauczania programowania”. Każdy scenariusz powinien zawierać logotypy zamieszczone w Załączniku nr 2, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Czcionka: Calibri (Tekst podstawowy)

Rozmiar czcionki tekstu: 12 pkt

Elementy graficzne:

·        

ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 Liczba odwiedzin: 0

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scena... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 06:57:08
1 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Wykonanie 96 scena... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 06:56:31