Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 Bojanów 12.08.2016 r.

 

 Zapytanie ofertowe
na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg
dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie

ul. Parkowa 6, 37- 433 Bojanów

NIP: 865-236-88-65, REGON: 831365110

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego skrzyniowego, z podwójną kabiną, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg, fabrycznie nowego, nieużywanego, dla potrzeb Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie.

2.    Szczegółowe wymagania dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

 • samochód fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji roku 2016 lub 2015, nieużywany, bezwypadkowy
 • silnik wysokoprężny na olej napędowy
 • napęd na przednią oś
 • skrzynia biegów manualna
 • wspomaganie układu kierowniczego
 • hamulce tarczowe
 • system ABS, ESC
 • immobiliser
 • centralny zamek
 • kabina podwójna, czterodrzwiowa, 6 lub 7 miejsc siedzących
 • drzwi z oknami
 • skrzynia ładunkowa o burtach aluminiowych, o długości min. 210 cm, max. 300 cm.
 • zaczepy mocowania ładunku
 • klimatyzacja manualna
 • dopuszczalna masa całkowita 3500 kg
 • bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
 •  zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących
 • poduszka powietrzna minimum dla kierowcy
 • koło zapasowe standardowe
 • lampa sygnalizacyjna na dachu w kolorze pomarańczowym
 • zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem
 • hak holowniczy z gniazdem elektrycznym
 • wlew paliwa zabezpieczony kluczem lub przez zamknięcie drzwi
 • gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące
 • gwarancja na lakier minimum 24 miesiące
 • gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy  

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2016 r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Cena zawarta w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także uwzględniać ewentualne upusty czy rabaty. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się zdniem składania ofert.

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać do dnia 22.08.2016 r. godz.12.00 w siedzibie zamawiającego, przy ul. Parkowej 6 w Bojanowie.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bojanow.pl

 IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Leszek Mach pod numerem telefonu 668 685 991 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór umowy

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-08-12
Udostępniający: Administrator 2016-08-12
Liczba odwiedzin: 2261
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzy... Administrator 2016-08-12 10:35:49
4 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzy... Administrator 2016-08-12 10:35:14
3 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzy... Administrator 2016-08-12 10:33:56
2 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzy... Administrator 2016-08-12 10:31:58
1 Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzy... Administrator 2016-08-12 10:31:30