Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Zapytanie ofertowe dotyczace zadania pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Bojanów 02 październik 2019 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe dotyczy budowy sieci wodociągowej położonej w miejscowości Stany ul. Kozły, gmina Bojanów 09 wrzesień 2019 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów 28 sierpień 2019 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2019 roku 15 kwiecień 2019 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku” 07 styczeń 2019 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku” 07 styczeń 2019 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku” 07 styczeń 2019 Administrator
Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na roboty budowlane pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 – 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 – 0+345 w miejscowości Laski 02 sierpień 2018 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 485/46 w km 0+760 - 1+260 oraz działka nr ewid. 338/5 w km 0+000 - 0+345 w miejscowości Laski 19 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym dotyczącym zamówienia pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” 29 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz