Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 r

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 20.04.2020

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2000 ton  z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.03.2020 na kwotę: 77.490,00 zł. brutto /siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych/ co  stanowi  równowartość 18150.5165 euro (1euro = 4.2693 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0/31,5 mm wynosi 31,50 zł. netto. /trzydzieści jeden złotych 50/100/ co  stanowi równowartość 7,3783 euro (1euro = 4.2693 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm  w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku”. 

3.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.03.2020 na kwotę: 5.166,00 zł. brutto /pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100/ co  stanowi równowartość 1210,0344 euro (1euro = 4.2693 zł),   cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/10 mm wynosi 30,00 zł. netto. / trzydzieści złotych /, co  stanowi równowartość 7,0269 euro (1euro = 4.2693 zł) na podstawie oferty wykonawcy, cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/60 mm wynosi 30,00 zł. netto. /trzydzieści złotych/ co  stanowi równowartość 7,0269 euro (1euro = 4.2693 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

4.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

5.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Część I:

1)TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

Cena brutto oferty: 82.420,00 zł, cena netto za 1 tonę: 33,50 zł.

 

2)F.H.U. KAMKO 

Kamil Gil

36-003 Przewrotne, Hucisko 76

Cena brutto oferty: 98.965,80 zł, cena netto za 1 tonę: 40,23 zł.

 

3)PABAX 

Krzysztof Bajdas

37-403 Pysznica, Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6

Cena brutto oferty: 77.490,00 zł, cena netto za 1 tonę: 31,50 zł.

 

4)HYDRO-TRANS

Barbara Bolek

39-400 Tarnobrzeg, Stale, ul. Pogodna 17

Cena brutto oferty: 83.394,00 zł, cena netto za 1 tonę: 33,90 zł.

 

5)GRADION

Sylwester Kopeć

37-460 Nowa Dęba, Niżańska 87

Cena brutto oferty: 105.509,40 zł, cena netto za 1 tonę: 42,89 zł.

 

Część II

1)TRANSPORT USŁUGI LEŚNE 

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

Cena brutto oferty: 5.166.00 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 30,00 zł.

cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 30,00 zł.

 

6.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2000 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku”

 

PABAX 

Krzysztof Bajdas

37-403 Pysznica, 

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6

za cenę: 77.490,00 zł. brutto

 

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm  w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku”. 

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

za cenę: 5.166,00 zł. brutto

 

7.Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy,  cenę brutto: nie dotyczy*. 

8.Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  82.656,00 zł brutto. 

9.Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

10.Postępowanie prowadził: Robert Sałęga

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-04-20
Udostępniający: Administrator 2020-04-20
Liczba odwiedzin: 41
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę k... Administrator 2020-04-20 10:09:30
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę k... Administrator 2020-04-20 10:08:21