Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 14.01.2020 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

„ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy    Bojanów w 2020 roku”

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.01.2020 r. na kwotę: 3.004,87 netto / trzy tysiące cztery złotych 87/100/ co stanowi równowartość 696,91 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Bip Bojanów.

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Lp.NAZWA FIRMYCena Brutto

1.DRUK – PUNKT Dariusz Propola, 

ul. Krynicka 5/5, 35-505 Rzeszów3.696,00 zł

2.Blacline S.C. ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin3.827,76 zł

3.Beta 7 sp. z o.o.

ul. Strzelecka 44, 85-309 Bydgoszcz 4.207,83 zł

 

4.DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów 4.598,97 zł

5.GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C., ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce3.972,90 zł

6.HAPRINT TONERY S.C., Przemysław Skowroński, Maciej Werkowski, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo4.596,51 zł

7.Pryzmat Sp. z o.o. sp. k. ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław7.774,32 zł

8.Unibit Sp. z o. o.,  ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice5.787,15 zł

9.BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola5.339.43 zł

10.Centrum Druku Anabela Urban ul. Peowiaków 12 lok.26 22-400 Zamość4.469,08 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020”

DRUK – PUNKT Dariusz Propola,

ul. Krynicka 5/5, 35-505 Rzeszów

Cena brutto: 3.696,00 zł

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki   publiczne w wysokości ok  5.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

8. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-01-16
Udostępniający: 2020-01-16
Liczba odwiedzin: 74