Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Bojanów 14.01.2020 r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.01.2020 r. na kwotę 4.712,80 zł. netto / cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 80/100  co  stanowi równowartość 1093,02 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Bip Bojanów.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1)Biuro Plus, Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 5.796,83 zł

2)Resgraph Spółka z o. o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

Cena oferty brutto: 6.102,76 zł.

5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„ Zakup i dostawa materiałów biurowych dla  Urzędu Gminy  Bojanów w 2020 roku”

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 5.796.83 zł

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  10.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8.Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-01-16
Udostępniający: Administrator 2020-01-16
Liczba odwiedzin: 100
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator 2020-01-16 07:34:46
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator 2020-01-16 07:30:28