Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Bojanów 14.01.2020 r.   

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.01.2020 r. na kwotę: 6.610,60 netto / sześć tysiące sześćset dziesięć złotych 60/100  co  stanowi równowartość 1.533,18 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Bip Bojanów.

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1)F.H.SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spółka jawna

ul. Prof. L. Chmaja 4 

35-021 Rzeszów

Cena oferty brutto: 8.131,09 zł

2)SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1-go Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 9.466,75 zł

3)Biuro Plus, Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 9.828,52 zł

5.W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„ Zakup i dostawa środków czystości dla  Urzędu Gminy Bojanów w 2020 roku”

F. H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna

  ul. Prof. L. Chmaja 4

35-021 Rzeszów

      Cena oferty brutto: 8.131,09 zł.

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok 10.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-01-16
Udostępniający: 2020-01-16
Liczba odwiedzin: 51