Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty w rozeznaniu cenowym pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Bojanów

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy rozeznania cenowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na  potrzeby Urzędu Gminy Bojanów” 

I.                 Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym rozeznaniu cenowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na  potrzeby Urzędu Gminy Bojanów”  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA NR 1

SAMKO Ł.Koczwara A.Koczwara Sp.j.

ul. Niezłomnych 29

37-450 Stalowa Wola

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza i niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia 129.000,00 zł brutto, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

Łączna liczba

 

punktów

1.

 SAMKO Ł.Koczwara A.Koczwara Sp.j.

Ul. Niezłomnych 29

37-450 Stalowa Wola

100,00

 

100,00

2.

„Wawrosz” Sp.j. 43-300 Bielsko-Biała

Ul. Warszawska 158

40-315 Katowice  

Al. Roździeńskiego 214

95,95

 

95,95

3.

Firma Handlowa „RIA”  Sp.K.

Jamnica 160

39-410 Grębów

92,30

 

92,30

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-11
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-10-11
Liczba odwiedzin: 262
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty w rozeznaniu c... Agnieszka Kobylarz 2019-10-11 10:13:05
1 Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty w rozeznaniu c... Agnieszka Kobylarz 2019-10-11 10:11:53