Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie budowa sieci wodociągowej położonych w miejscowości Stany ul. Kozły, gmina Bojanów


PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2225, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218/2, 2219/2,2220,2221/3, 2221/4, 2221/2, 2222 położonych w miejscowości Stany ul. Kozły, gmina Bojanów

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.09.2019 r. na kwotę 95 680,43 zł co stanowi równowartość  22 190,88 euro (1euro = 4,3117 zł) na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

3. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.bojanow.pl w dniu 9.09.2019 r.

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1)    TOP SYSTEM INSTALACJE Joanna Osełek

ul. Rzeszowska 18, 36-050 Sokołów Małopolski

a.     cena netto 69 683,32 zł

b.    cena brutto 85 710,48 zł

c.     okres gwarancji : 60 m-cy


2)     Eko-Bud Paweł Grudziński

ul. Wybickiego 14, 28 -200 Staszów

a.     cena netto 57 524,32 zł

b.    cena brutto 70 754,91 zł

c.     okres gwarancji : 60 m-cy


3)     Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa PRIMBUD sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko

a.     cena netto 98 436,57 zł

b.    cena brutto 121 076,98 zł

c.     okres gwarancji : 60 m-cy

   

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania  ofert:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

cena 90 %

Liczba pkt.
w kryterium
gwarancja 10 %

Łączna liczba punktów

 

1

TOP SYSTEM INSTALACJE Joanna Osełek

ul. Rzeszowska 18, 36-050 Sokołów Małopolski

74,30

10

84,30

 

2

Eko-Bud Paweł Grudziński

ul. Wybickiego 14, 28 -200 Staszów

90

10

100

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa PRIMBUD sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko

52,59

10

62,59

 6.  W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):


Eko-Bud Paweł Grudziński ul. Wybickiego 14, 28 -200 Staszów

cena netto 57 524,32 zł

cena brutto 70 754,91 zł

okres gwarancji : 60 m-cy


1.  Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: ………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto ……………………..cenę brutto……...……………….*.

2.  Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę i gwarancję 60 m-cy przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

3.   Postępowanie prowadził: Anna Rachwał

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-09-26
Udostępniający: Administrator 2019-09-27
Liczba odwiedzin: 385
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie bu... Administrator 2019-09-27 10:28:48
1 Informacja z otwarcia ofert dotyczy budowy sieci wodociągow... Administrator 2019-09-26 13:34:09